OFERTA

Zakres oferowanych usług:

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) oferując kompleksową obsługę księgową i podatkową. Zatem zakres naszych usług jest konsekwencją tego faktu.

Prowadzimy następujace ewidencje księgowe:

 • księgi rachunkowe
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych
 • ewidencje pomocnicze
 • inne

Reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniu przed:

 • Urzędami i Izbami Skarbowymi
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym

Do kolejnych obszarów naszej działalności należą:

 • Prowadzenie doradztwa podatkowego
 • Prowadzenie audytów podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym
 • Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Rejestrowanie podmiotów gospodarczych
 • Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych
 • Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych