ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Poniżej przedstawiamy zasady świadczenia naszych usług.

Usługi świadczone są w formie ustalonej z Klientem (zarówno w Kancelarii, jak i w siedzibie Klienta).

Wynagrodzenie

Zasadniczą podstawą w rozliczeniach za wykonane usługi jest czas pracy wg. stawek godzinowych za godzinę pracy księgowej lub doradcy podatkowego.

W razie świadczenia stałej obsługi podatkowo-prawnej może zostać wprowadzone wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące w określonej miesięcznie kwocie.

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych pobieramy wynagrodzenie, którego ostateczna wysokość uzależniona jest od ilości dokumentów podlegających księgowaniu.


Ubezpieczenie

Właściciel Kancelarii Bogdan Longawa (wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów 1445) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy, informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawie o doradztwie podatkowym.